در سفر باید شناخت سفر یک یا چند روزه با حضور روانشناس که بتواند نکات ضعف و قوت یک نفر را بشناسد همسفران نسبت به هم نظر بدهند در جلسات بحث شرکت کنند و تلاش کنند که شخصیتشان را بهبود بخشند

سفردرمانی

اخیرا تلگرام این امکان را ایجاد کرده که بدون داشتن عضویت در تلگرام بتوانیم کانال های آن را مشاهده کنیم. پس به زودی این امکان وجود دارد که بدون دردسر برنامه ای با عبور از فیلتر و صرفا برای مشاهده محتوای کانال ها ایجاد کنیم. این همان موضوعی است که[…]

برنامه کانال داری تلگرام