جدیدترین‌ها

مرجع رفتاری سازمانی

تاریخ ثبت‌نام
2023-03-30
نوشته‌ها
184
برای اقدامات مرتبط با مشتری یک سیم‌کارت سازمانی تهیه شود و از ارتباط مستقیم با مشتریان یا مخاطبان از سیمکارت های شخصی و خصوصا مالکیت کانال ها و گروه ها با سیم‌کارت شخصی اجتناب شود.
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-03-30
نوشته‌ها
184
تعهد
تخصص
وفاداری
استقلال
صداقت
پنج ویژگی مهم یک نیرو برای توسعه یک سازمان
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-03-30
نوشته‌ها
184
صرفا جهت اطلاع = صجا.
معادل Fyki و در مراودات برای اطلاع ظرف مقابل از هدف ارسال مطلب استفاده میشود.
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-03-30
نوشته‌ها
184
باز ارسال مطالب بدون اظهار نظر به معنی تایید اون هست.
ارسال مطالب با عنوان مسیولیت محتوا بر عهده نویسنده است یا این نوشته الزاما نشان‌دهنده نظرات بنده نیست به نوعی عدم مسیولیت پذیری در مقابل محتوای ارسالی و غیر حرفه ای است.
لذا لازم است در هر ارسال مطلبی محتوا را مطالعه کرده و نظر خود در تایید یا رد یا نقد آن را ضمیمه مطلب ارسال کنید.
 
بالا